Wpływ projektu na naukę

Nauczyciele biorcy udział w projekcie przywieźli ze sobą wiele nowych metod nauczanie, związanych wykorzystaniem technologii IT, sprzętu multimedialnego, metody CLIL oraz wiele różnorodnych pomysłów, które maja podnieść efektywność nauki języków obcych ale również innych przedmiotów. Pomysły te też maja uatrakcyjnić zajęcia lekcyjne i wpłynąć na większe zaangażowanie się ucznia w proces dydaktyczny a tym samym wpłynąć na unikanie niepowodzeń szkolnych, przedwczesnego kończenia nauki. Prowadzone są w formie warsztatów, laboratorium, wyjazdy uczniów na wykłady na uczelni, realizacja pomysłów uczniów co do rozwijania swoich zainteresowań, np. w Szkolnym Ośrodku Kariery oraz na dodatkowych zajęciach z różnych przedmiotów.

 

 

 

 

    Data publikacji: 12-12-2017 08:55
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02