Projekt w środowisku

Z projektem jak i jego etapami realizacji środowisko szkolne zostało zapoznane: nauczyciele - szkoły podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej, uczniowie - podczas zajęć lekcyjnych, rodzice - podczas spotkań z rodzicami, radni Starostwa Powiatowego - podczas posiedzeń Rady Powiatu, wszyscy przebywający na terenie szkoły po przez rozmieszczone na terenie szkoły banery, tablice informacyjne, plakaty czy gazetki ścienne.

 

 

 

 

P_20171212_145713_1_p.jpeg

BANER.jpeg

    Data publikacji: 12-12-2017 09:13
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02