Zajęcia na Wydziale Chemii Organicznej Uniwersytetu Opolskiego

Dnia 08.12.2017r uczniowie klas IIA ,IIIA i IIIB uczestniczyli w zajęciach z praktyki laboratoryjnej realizowanych na Wydziale Chemii Organicznej Uniwersytetu Opolskiego prowadzonych przez kierownika Zakładu Chemii Organicznej i Biochemii dr hab. Dawida Siodłaka. Zajęcia realizowane zostały w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską - Chemia w praktyce szansą na sukces zawodowy. W trakcie zajęć młodzież przeprowadziła ekstrakcję kolumnową i cienkowarstwową oraz miała możliwość samodzielnej instalacji sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia tego doświadczenia. Następne zajęcia z tego cyklu odbędą się 12 stycznia.

 

 

    Data publikacji: 12-12-2017 09:22
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02