Konferencja językowa

W dniu 19.12.2017 r. nauczyciele językowcy biorący udział w projekcie "Aktywni w życiu, kreatywni na rynku pracy" przygotowali spotkanie metodyczne nauczycieli językowców ze szkół ZSZ im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, ZSZ im. Piastów Śląskich w Krapkowicach oraz ZS im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach, którego celem było podzielenie się poznanymi metodami nauczania języków obcych jak również promocja programów unijnych Erasmus+.

 

 

    Data publikacji: 02-01-2018 07:48
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02