Na wydziale chemii organicznej UO w Opolu

Dnia 02.02.2018r. uczniowie klas IIIB, IIIA, IIB uczestniczyli w zajęciach z praktyki laboratoryjnej na wydziale chemii organicznej UO w Opolu. W ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską- Chemia w praktyce szansą na sukces zawodowy, dr Wioletta Ochędzan-Siodłak zapoznała się młodzież z mechanizmami reakcji polimeryzacji, polikondensacji i poliaddycji , a następnie uczniowie wykonywali odpowiednie ćwiczenia laboratoryjne z tego zakresu . Kolejne spotkanie z tego cyklu odbędzie się w marcu.

 

 

    Data publikacji: 10-02-2018 22:31
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02