Moduł I - Określenie preferencji zawodowych

Wybór przyszłej ścieżki zawodowej to ważny moment w życiu każdego człowieka. Decyzja ta wymagana jest od młodych ludzi dosyć wcześnie. Niezbędny jest bowiem wybór sprofilowanej szkoły średniej, deklaracja dotycząca przedmiotów maturalnych czy też wybór studiów wyższych. Zdarza się, że musimy w ciągu życia  dokonywać takich wyborów wielokrotnie.  Rynek pracy wymaga elastycznego przystosowania się do istniejących warunków. Dobra orientacja we własnych preferencjach zawodowych często decyduje o skuteczności podejmowanych przez nas działań.

Podczas indywidualnych konsultacji realizowanych w ramach projektu,  40 osób miało możliwość przeanalizować swoje mocne strony, zasoby, a także określić predyspozycje zawodowe. W tym celu wykorzystano kwestionariusz  JOB-6. Jego celem jest uzyskanie podstawowej wiedzy na temat orientacji zawodowych. Podstawę teoretyczną kwestionariusza stanowi teoria Johna Hollanda.

"Zgodnie z tą koncepcją ludzi i środowiska zawodowe można scharakteryzować ze względu na to, w jakim stopniu przypominają one sześć tzw. czystych typów zawodowych. Zależności pomiędzy poszczególnymi typami zawodowymi można przedstawić za pomocą heksagonu, który w przybliżeniu reprezentuje stopień podobieństwa poszczególnych typów do siebie. Typy położone naprzeciw siebie, a więc konwencjonalny – artystyczny, realistyczny – społeczny oraz badawczy – przedsiębiorczy traktowane są jako tendencje relatywnie najmniej do siebie podobne. Typy położone obok siebie: konwencjonalny i realistyczny, badawczy i artystyczny, oraz przedsiębiorczy – społeczny traktowane są jako tendencje uzupełniające, pod pewnymi względami podobne do siebie." Źródło: http://testy-zawodowe.pl/testy/preferencje-zawodowe

35238076_2183401575033760_3799376598877077504_n.jpeg

 

    Data publikacji: 12-06-2018 20:35
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02