Chemia szansą na sukces zawodowy

W ramach realizacji projektu „Chemia w praktyce szansą na sukces zawodowy” w dniach 25.05 oraz 14.06. młodzież naszego liceum uczestniczyła w cyklu zajęć laboratoryjnych poświęconych wykrywaniu oraz działaniu enzymów. Zajęcia odbyły się na wydziale chemii organicznej UO w Opolu, podczas których uczniowie, pod czujnym okiem dr hab. Dawida Siodłaka , wyznaczali aktywność amylazy zawartej w ślinie oraz ustalali jaki wpływ na działanie tego enzymu ma temperatura, mocne kwasy i zasady. Ponadto młodzież wykrywała oksydazy i peroksydazy zawarte w soku z ziemniaka oraz przeprowadziła reakcję gwajakolu na peroksydazy zawarte w krwi człowieka.

 

 

    Data publikacji: 17-06-2018 21:36
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02