Zaczynamy!

"Pamiętajcie proszę, że szkoła to nie tylko lekcje, ale też nauka koleżeństwa, szacunku, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Nie bójcie się myśleć samodzielnie, ani wyrażać własnych opinii i emocji – nie wstydźcie się ich. Szkoła powinna być miejscem budowanym przez całą jej społeczność, na demokratycznych zasadach. Macie w niej prawo do wyrażania własnego zdania i aktywnego działania na rzecz rówieśników."   Słowami Rzecznika Praw Dziecka rozpoczęliśmy Rok Szkolny 2018/2019. Podczas uroczystości Starosta Maciej Sonik wręczył również naszym uczniom Stypendia Rady Powiatu. Gratulujemy!

 

 

    Data publikacji: 04-09-2018 09:18
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02