Próbna ewakuacja

Dnia 25.09.br. w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego przeprowadzono przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, próbną ewakuację uczniów i pracowników. Ewakuację połączono ze szkoleniem młodzieży z zakresu obsługi podręcznymi środkami gaśniczymi oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas zdarzeń zagrażających życiu. Strażakom z PSP Krapkowice dziękujemy za przygotowanie pouczającego szkolenia.

 

 

 

    Data publikacji: 01-10-2018 11:29
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02