Psychologia bez granic

Kilka słów o projekcie.

Projekt "Psychologia bez granic" jest autorską inicjatywą pedagoga Malwiny Szai.  W ramach projektu uczniowie mają zapoznać się ze specjalizacjami w zakresie psychologii. Zakłada się, że  wiedzę tę będą czerpali od profesjonalistów, ludzi którzy z pasją wykonują swój zawód.

W piątek 19.10.2018 odbyło się pierwsze spotkanie z psycholog klinicznym, specjalizującym się w pracy z dziećmi i młodzieżą - Panią Agnieszką Turek. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się czym zajmuje się dana specjalizacja, jaką drogę kształcenia należy wybrać, by zostać psychologiem pracującym z grupą docelową dzieci,  jakie cechy charaktery predysponują nas do tego zawodu, co jest trudne w pracy psychologa, a co daje satysfakcję. Podczas tych zajęć istotne jest  osobiste doświadczenie, z którym zaproszony gość może podzielić się z młodzieżą. 

 

 

    Data publikacji: 21-10-2018 16:56
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02