Profilaktyka uzależnień

W środę odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów gimnazjum. Przeprowadziła je przedstawicielka pracowni profilaktycznej "Krokus" z Krakowa. Zajęcia dofinansowane zostały z działań Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krapkowicach.

Odpowiednia edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień daje szansę na rzeczywiste zmiany w zachowaniu i dalszym postępowaniu młodych ludzi. Zajęcia prowadzone były z myślą o tym, by dostarczyć uczniowi nie tylko wiedzy na temat konkretnego uzależnienia (np. od alkoholu czy narkotyków), ale także by pomóc mu w wypracowaniu takich umiejętności, które uchronią go przed sięgnięciem po daną używkę.

depositphotos_105081898-stock-illustration-keep-your-mind-clean-inscription.jpeg

 

 

    Data publikacji: 26-10-2018 09:12
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02