Zajęcia z zakresu systemu bankowego i historii pieniądza

W dniu 11 grudnia 2018 r. grupa uczniów Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach, w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery Brała udział w zajęciach z przedsiębiorczości z zakresu systemu bankowego i historii pieniądza. W tym celu uczniowie wraz z opiekunem udali się do Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego w Warszawie. W trakcie zajęć Uczniowie poznali historię pieniądza. W jaki sposób w dawnych czasach ludzie nabywali różne dobra, gdzie zastosowano pierwszy pieniądz - bilon, a gdzie zastosowana po raz pierwszy pieniądz papierowy - banknot. Ponadto zapoznali się z historią pieniądza w Polsce i reformą monetarną Władysława Grabskiego wprowadzającą polską walutę "złoty" na obszarze II Rzeczypospolitej. Uczniowie zapoznali się z Polskim systemem bankowym, mieli również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w różnego rodzaju testach i quizach. Poza sporej dawki wiedzy uczniowie poznali tajniki sejfów bankowych, sposobów przewozu i zabezpieczenia pieniędzy i depozytów oraz z etapami powstawania polskiej złotówki.

 

 

 

 

    Data publikacji: 30-12-2018 23:10
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02