Wspólny mianownik

Wychodząc naprzeciw problemom związanym z coraz częstszym używaniem narkotyków i innych środków psychoaktywnych przez młodych ludzi i rosnącym w ten sposób zagrożeniom związanym z uzależnieniem, zaangażowaliśmy naszą młodzież do udziału w zajęciach edukacyjno – profilaktycznych. Zajęcia odbyły się 18.12.2018r.

Zajęcia z profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży, będące częścią programu „Wspólny Mianownik” są autorskim przedsięwzięciem, opracowanym i realizowanym przez pracowników Stowarzyszenia na Rzecz Ludzi Uzależnionych TO CZŁOWIEK w Opolu. Program został przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie, a także metody i strategie oddziaływań profilaktycznych Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Koncentruje się na obniżeniu czynników ryzyka i wzmocnieniu czynników chroniących.

Program skierowany jest przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych, jako forma oddziaływań o charakterze zapobiegawczym, mająca na celu przede wszystkim uświadomienie zagrożeń i długofalowych konsekwencji, wynikających z faktu używania substancji psychoaktywnych. Istotą prowadzonych oddziaływań jest wzmacnianie postaw asertywnych, nadawanie znaczenia zainteresowaniom i pasjom, jako alternatywny element dla zachowań ryzykownych i szkodliwych, zmiana błędnych przekonań normatywnych (proalkoholowych i pro-narkotykowych norm środowiskowych), jak również klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia i dbałości o wartości moralne.

 

 

    Data publikacji: 30-12-2018 23:46
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02