Harmonogram rekrutacji LO dla absolwentów szkół podstawowych

LP

Rodzaj czynności

Data

Uwagi

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

11 maja 2020 do

23 czerwca 2020

 

dokument wygenerowany z portalu e-rekrutacji

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do

oddziału dwujęzycznego

11 maja 2020 do

do 20 maja 2020r.

 

3.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych

klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim

22 maja 2020r.

godz.12.00

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjna listy kandydatów którzy uzyskali pozytywne wyniki :

sprawdzianu predyspozycji językowych

10 czerwca 2020r.

godz.12.00

 

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.

26  czerwca 2020r. do
30 czerwca 2020r.

 

 

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 24 czerwca 2020r.

.

 

 

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych do szkoły.

13 lipca 2020r.
godz. 12.00

 

 

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia w postaci oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

13 lipca 2020r. do 20 lipca 2020r.

 

 

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

21 lipca 2020r.
godz. 14.00

 

 


  |  Data modyfikacji: 05-03-2020 09:13
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02