Ósmoklasisto!

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY  2021/2022 !

Oferowane przez naszą szkołę kierunki nauczania w Liceum Ogólnokształcącym zostały opracowane z myślą o tym, by otwierały Ci drogę na wiele ciekawych kierunków studiów. Przy wyborze klasy, a przede wszystkim przedmiotów rozszerzonych, kieruj się swoim zainteresowaniami i predyspozycjami!

Ulotka 1 001.jpeg

ulotka.jpeg


  |  Data modyfikacji: 20-03-2021 16:23
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02