Inspektor ochrony danych osobowych

Administrator Danych Osobowych w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod nr tel. 774663202 lub adresem e-mail:

DOCXKLAUZULA_rekrutacja ucznia.docx (20,06KB)
DOCXKLAUZULE_dot.ucznia.docx (27,09KB)
DOCXKLAUZULE_zwolnienia.docx (27,04KB)
DOCXRegulamin monitoringu.docx (21,50KB)

 


  |  Data modyfikacji: 14-05-2019 08:38
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Księdza Duszy 7 | tel. +48774663202