Kolejna praktyczna lekcja biologii

Najwięcej wiadomości uczniowie przyswajają uczestnicząc w zajęciach praktycznych, widząc rzeczywisty obiekt przyrodniczy, obserwując zjawisko czy samodzielnie wykonując doświadczenie. Dlatego co pewien czas zajęcia biologii odbywają się poza pracownią szkolną. Tym razem uczniowie gimnazjum udali się wraz z nauczycielem do Nadleśnictwa w Opolu. Tam mieli możliwość praktycznego poznania struktury i funkcjonowania lasu oraz poznania głównych jego  mieszkańców. Pan leśnik opowiadał o różnych ciekawostkach związanych z leśnictwem i łowiectwem. Najbardziej podobała się uczniom trójwymiarowa wystawa przedstawiająca las w czterech odsłonach, związanych ze zmianą pór roku. Młodzież zobaczyła jak w rzeczywistości wygląda sieć pokarmowa w ekosystemie leśnym, ponieważ dotychczas znali to tylko z ilustracji i zdjęć.

 

 


  |  Data modyfikacji: 07-06-2019 09:00
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02