Budowanie zgranego zespołu klasowego

Wrzesień to czas, który poświęcamy na integrację klas I. Zajęcia, które zostały przeprowadzone przez przedstawicieli Poradni PP w Krapkowicach miały na celu budowanie klimatu bezpieczeństwa i akceptacji przez zabawy psychoedukacyjne, a także lepsze wzajemne poznanie się, ukazywanie i dostrzeganie pozytywnych cech osobowości u siebie i innych.

Warsztaty integracyjne to tylko jedne z działań podejmowanych w celu budowania zgranego zespołu klasowego. Ważne są również wspólne imprezy klasowe, rozmowy podczas godzin do dyspozycji wychowawcy, wycieczki itp. I to jeszcze czeka nasze pierwszaki :)

Jakie korzyści ma uczeń, gdy jest w zintegrowanej klasie?
• zna swoich rówieśników, czuje się wśród nich bezpiecznie;
• zna zasady grupowe i ich przestrzega;
• otwarcie się komunikuje;
• uczy się tolerancji;
• rozwija empatię;
• ma poczucie wspólnoty.

 

Projekt bez tytułu.jpeg

    Data publikacji: 19-09-2019 08:51
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. +48774663202