II Kongres Rozwoju Systemu Edukacji

W dniu 18 września 2019 w Warszawie na Stadionie Narodowym odbył się II Kongres Rozwoju Systemu Edukacji organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundację Rozwoju  Systemu Edukacji. W konferencji brali udział uczestnicy projektu „Uczymy się, by nauczać innych”, aktywnie uczestnicząc w panelach dyskusyjnych i warsztatach. Ideą konferencji było zwrócenie uwagi na nowe wyzwania jakie stawia przed szkołą współczesna i przyszła gospodarka. Wiele poruszanych aspektów dotyczyło zadań naszego projektu, w tym m.in.  jak uczyć by uczniowie chcieli kontynuować naukę, jak uczyć korzystając z nowoczesnych metod nauczania, jak wykorzystać najnowsze technologie we współczesnym systemie edukacyjnym. Podczas konferencji poruszane były również kwestie pracy z uczniem zdolnym oraz to, w jaki sposób kierować rozwojem młodego człowiek,  by od początku udziału w systemie edukacji mógł koncentrować się nad rozwijaniem swoich mocnych stron.

 

 

    Data publikacji: 19-11-2019 10:04
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02