Programy Erasmus +

W naszej szkole realizowane są dwa projekty w programie Erasmus+. Pierwszy z nich „Uczymy się, by nauczać innych” w ramach Edukacja Szkolna, Akcja K1 i drugi „Information Technology for Citizenship and Democracy” Akcja K2. W obu tych projektach istotnym problemem jest problem demokracji, tolerancji, akceptacji.  Mając na uwadze wysoką jakość realizowanych projektów nauczyciele Zespołu Szkół biorą udział w różnych inicjatywach wzmacniających proces edukacji, w tym związanych z  problematyką demokracji.  Dlatego też ich udział w Konferencji dla nauczycieli „30 lat Wolności”, która odbyła się w Szkole  Głównej Handlowej w Warszawie w dniu 29 września 2019 r. Głównym prelegentem był prof. Leszek Balcerowicz, były premier i prezes Narodowego Banku Polskiego. Celem konferencji było przybliżenie nauczycielom problemów związanych z demokracją, uwzględniania jej problemów w procesie nauczania i wychowania jaki realizuje szkoła.

 

 

    Data publikacji: 05-12-2019 08:42
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02