Edukacja włączająca

W ramach projektu „Uczymy się, by nauczać innych” nauczyciele biorący udział w projekcie uczestniczą nie tylko w pracach projektowych, ale również w innych inicjatywach, które mogą wzmocnić efekty realizacji projektu.
W dniu 30 października 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja wraz z częścią warsztatową poświęcona Edukacji Włączającej. Bardzo ciekawy program konferencji zawierał różnorakie rozwiązania dotyczące kształcenia osób wymagających specjalnego podejścia pedagogicznego, by zapewnić im   trwałości i ciągłości procesu edukacyjnego. Prezentowano nie tylko sprawdzone rozwiązania  w placówkach krajowych, ale i zagranicznych. Ponadto część programu poświęcono uczniom, którzy w procesie edukacyjnym wymagają większej uwagi. Wynika to z ich  z znacznego zaangażowania i szerokiej wiedzy, często niewykorzystywanej  w standardowej placówce oświatowej.
Realizowany projekt zakłada pozyskanie nowych wiadomości i umiejętności  oraz metod związanych z aktywacją uczniów w procesie edukacyjnym, zapobieganiu wykluczeniem edukacyjnym, zbyt wczesnym kończeniem edukacji przez młodzież. U udział w konferencji był więc bardzo mocnym akcentem wzmacniającym efekty naszego projektu w tym zakresie.

 

 

 

    Data publikacji: 06-12-2019 13:00
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02