Rozliczenie finansowe projektu - szkolenie

Dbając o dobrą jakość realizowanego projektu „Information Technology for Citizenship and Democracy” w dniu 22 października 2019 r. osoby odpowiedzialne za jego prawidłowe rozliczenie finansowe brały udział w szkoleniu organizowanym przez FRSE dla księgowych i koordynatorów projektu. Celem szkolenia było przygotowanie koordynatorów oraz księgowych do prawidłowego planowania kosztów projektu w zakresie wsparcia indywidualnego, ryczałtu za kurs oraz wsparcia na koszty podróży. Jednak najważniejszym punktem szkolenia był  moduł poświęcony rozliczeniom finansowym projektu. Zwłaszcza zasad uznawania dokumentów potwierdzających zasadność wydatkowania przyznanego wsparcia uczestnikom mobilności zagranicznych i wsparcia organizacyjnego. Szczególna uwagę na szkoleniu zwracano na dokumentację czasu trwania mobilności od momentu wyjazdu do kraju, w którym odbywa się szkolenie, do powrotu oraz zaświadczenia certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu przez uczestnika mobilności.

 

 

    Data publikacji: 06-12-2019 13:27
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02