XV edycja Olimpiady Przedsiębiorczości

W dniu 5 grudnia 2019 r. o godzinie 9:00 rozpoczęły się eliminacje szkolnego etapu XV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości pod hasłem "Zarządzanie różnorodnością w organizacji". Jak co roku test eliminacyjny składał się z 25 pytań łatwych za 1 pkt i 25 pytań trudnych za 2 pkt. Dla ciekawości w teście tym były punkty ujemne, w przypadku błędnych odpowiedzi w części łatwej -0,5 i -1 pkt w części trudnej oraz 0 pkt za brak odpowiedzi (poprzednich latach za brak odpowiedzi też były punkty ujemne). Ostateczny wynik punktowy to suma punktów dodatnich i ujemnych, więc zdarzają się sytuacje, że uczestnik możne konkurs skończyć na minusie. W tym roku wszyscy uczestnicy uzyskali dodatni dorobek punktowy. A byli to wg kolejności otrzymanych punktów: A. Nikiel, A. Miszke, M. Siarka, P. Miszke. Ostateczna decyzja o dalszych losach naszych reprezentantów nastąpi po podsumowaniu wyników we wszystkich okręgach  odpowiedzialnych za organizację etapu szkolnego.

aaaa.jpeg

    Data publikacji: 11-12-2019 13:23
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02