Jakość projektu

Dbając o jakość realizowanych przez szkołę projektów, osoby odpowiedzialne za rozliczenie finansowe projektu "Uczymy się, by nauczać innych " w ramach Akcji K1 uczestniczyły w szkoleniu zorganizowanym przez Agencje Narodową. Jego celem było zwrócenie uwagi na problemy dotyczące rozliczeń finansowych projektów programu Erasmus+. Szczególną uwagę poświęcono właściwej konstrukcji budżetu, zwłaszcza części dotyczącej wyliczeń stawek ryczałtowych związanych z podróżą czy opłatą za kurs. Inną ważną kwestią podnoszoną podczas szkolenia było uznawanie dokumentów związanych z ukończeniem kursu, takich jak certyfikat czy europass mobilność. Ważną kwestią było zwrócenie uwagi na potwierdzenie czasu realizacji mobilności poprzez bilety lotnicze, rachunki za hotel czy inne dokumenty potwierdzające realizacje czasową planowanej mobilność nauczyciela z jej realną realizacją. Zwrócono uwagę na konsekwencje finansowe braku realizacji mobilności zgodnie z planem i raportowanie w systemie Mobility Tool.

 

 

    Data publikacji: 11-12-2019 14:00
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02