Terminy rekrutacji - oczekiwanie

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – MEN ogłasza konsultacje

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych – to główne kwestie ujęte w projekcie harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

W dn. 8 maja br. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało projekt do konsultacji. Na opinie dotyczące proponowanych terminów czeka do 13 maja br.

 

Źródło: https://www.kuratorium.opole.pl/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021-men-oglaszakonsultacje/

    Data publikacji: 11-05-2020 11:18
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02