Informacja finansowa

Sprawozdanie finansowe za 2019 r. zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Krapkowickiego bip.powiatkrapkowicki.pl,
menu podmiotowe  - jednostki organizacyjne powiatu - Sprawozdania Jednostek Obsługiwanych
PDFSprawozdanie finansowe za 2019.pdf (598,77KB)

    Data publikacji: 09-07-2020 12:46
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02