Stypendia i zasiłki szkolne

Drodzy rodzice przypominamy, że istnieje możliwość uzyskania przez uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krapkowice stypendium oraz zasiłku szkolnego .

Wnioski o stypendium można składać  do 15 września. Wsparcie może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto).

Zasiłek szkolny  może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (wniosek o zasiłek należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od zdarzenia losowego).

Wnioski można pobierać w Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17 oraz  ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach:
http://bip.krapkowice.pl/2479/2383/druki-do-pobrania.html

Źródło: Gmina Krapkowice

    Data publikacji: 31-08-2020 11:28
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02