Komunikacja międzykulturowa

Uczniowie klasy IIc i IId wzięli udział w warsztatach z komunikacji wielokulturowej "Zrozumieć siebie i innych". Pracowali nad umiejętnością przyjmowania perspektywy drugiego człowieka oraz rozumienia tego, czym jest empatia.

 

 

Zdjęcia źródło: https://www.facebook.com/pelnomocnikwielokulturowoscopolskie/

    Data publikacji: 25-09-2020 09:45
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02