Badawcza kampania klimatyczna

Cel badań?
W ostatnim czasie obserwujemy ogólnoświatową tendencję do intensyfikacji zjawisk pogodowych. Także w naszej strefie geograficznej (klimatycznej) występują różnorakie anomalie pogodowe w wyniku, których dostarczane są do środowiska duże nadwyżki wody, a bilans wodny danego obszaru ulega zaburzeniu.

Nie ma możliwości przeciwdziałania występowaniu anomalii pogodowych. Można jednak zaplanować, w jaki sposób przeciwdziałać ich negatywnym skutkom (niekontrolowanym wezbraniom, powodziom, nadmiernemu spływowi powierzchniowemu, lokalnym podtopieniom), zwłaszcza w kontekście niwelowania ilości potencjalnych zanieczyszczeń dostarczanych do środowiska.

Więcej szczegółów na temat działań Naszych uczniów można przeczytać na podanej stronie, wybierając region: Krapkowice.

Opiekunem projektu w ramach "modułu A" jest p. Irena Fijałkowska.

http://www.globe.gridw.pl/projekty/badawcza-kampania-klimatyczna/modul-a

Opublikował: Grzegorz Podsiadło     Data publikacji: 10-10-2013 17:38
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02