Uczymy się by nauczać innych a Covid 19

Covid 19 sparaliżował w marcu całą Europę. Wiele krajów zamknęło się z powodu epidemii na obcokrajowców. Nasz kraj też wprowadził ograniczenia w ruchu zagranicznym. Zamknięte granice, odwołane loty. Musieliśmy sobie zadać pytanie co dalej z naszym projektem?, co z naszymi mobilnościami? Rozpoczął się gorączkowy okres zmiany harmonogramu realizacji poszczególnych punktów projektu, tak aby można było zrealizować założone cele programowe.  Z planowanych mobilności na rok 2020, zostały zrealizowane tylko dwie, jedna na Maltę – kurs językowy, druga do Niemiec – kurs metodyczny. Po wielu rozmowach z uczestnikami mobilności, po wielu analizach zakazów dotyczących podróży i lotów, zmian i zawieszenia działalności edukacyjnej przez szkoły, gdzie miały się odbyć kursy, zdecydowaliśmy się na przedłużenie terminu realizacji naszego projektu o 12 miesięcy. Nie oznacza to, że nasz projekt jest zawieszony, wręcz przeciwnie. Po wprowadzeniu nauczania zdalnego, również wprowadziliśmy  zdalny kontakt z uczestnikami projektu. Na aplikacji Teams stworzyliśmy zespół, co pozwoliło nam kontakt i przesyłanie ważnych wiadomości organizacyjnych, a przez połączenia online odbywaliśmy spotkania, dzieliliśmy się informacjami o sytuacji związanej z podróżowaniem po Europie, zastosowaniu różnych wariantów rozwiązań tej patowej sytuacji. Ponadto mogliśmy dzielić się umiejętnościami i wiedzą już zdobytą przez uczestników, którzy wrócili ze swoich mobilności i chętnie przekazywali informacje o poznanych metodach i narzędziach. Ten okres zmusił nas również do szybszego opanowania narzędzi IT w swojej pracy z powodu nauczania zdalnego w szkole. Nauczyciele biorący udział w projekcie po przez wymóg śledzenia zmian związanych z „lockdownem” korzystali z różnych narzędzi IT. W wielu przypadkach organizatorzy kursów kontaktując się z uczestnikami sugerowali użycie odpowiednich narzędzi do kontroli zmian w „lockdownie”, kontaktu ze szkołą, możliwości korzystania z zasobów edukacyjnych.  Realizacja naszego projektu już przynosi efekty zwłaszcza w dziedzinie dydaktyki. Nauczyciele już stosują zdobytą wiedzę i umiejętności podczas lekcji, wplatając takie metody jak Foto-Rallye, Montanalingua czy Schafe und Schäfer w proces dydaktyczny podczas swoich lekcji jak również umiejętnie szukają merytorycznych wiadomości na anglojęzycznych stronach min. NASA czy BBC, wykazując przydatność wiedzy i umiejętności zdobytych podczas odbytych kursów. Mimo, że to mały krok w stronę realizacji całego naszego projektu to mamy nadzieję, że 2021 r. przyniesie dobre wieści, które pozwolą pozostałym uczestnikom projektu zrealizować swoje szkolenia i tym samym wzbogacić szkoły zasób nowoczesnych metod i form stosowanych we współczesnej edukacji. 

 

 

    Data publikacji: 29-10-2020 09:46
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02