Akcja charytatywna "Walka z głodem"

Środki zebrane podczas zbiórki będą przekazane na dożywienie i pomoc socjalną dla dzieci z najuboższych rodzin powiatu krapkowickiego. Prosimy o włączenie się do akcji i wsparcie ww. działań. Osobą odpowiedzialną za zbiórkę z ramienia PCK jest Ewa Posor.

"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi."
- Jan Paweł II

 

logo światowy dzień walki z głodem.jpeg

Opublikował: Grzegorz Podsiadło     Data publikacji: 11-10-2013 11:22
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02