2020

Informacja finansowa

Sprawozdanie finansowe za 2020r. 
Sprawozdanie zostało opublikowane również  w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Krapkowickiego na bip.powiatkrapkowicki.pl,
 


Modyfikował: Magdalena Schneider
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02