Narodowy Spis Powszechny

Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021

Od 1 kwietnia do 30 września 2021r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Jest OBOWIĄZKOWY, więc warto dowiedzieć się o nim więcej. Poniżej wszystko co chciałeś wiedzieć ale bałeś się zapytać.

  • Sam się spisz na stronie: spis.gov.pl (będziesz miał z głowy a jeszcze możesz wygrać fajne nagrody.
  • Możesz też spisać się podczas rozmowy telefonicznej dzwoniąc na numer Infolinii 22 279 99 99
  • Do twoich drzwi może również zapukać rachmistrz, ale dopiero od 01 lipca.
  • Spis ludności zostanie przeprowadzony według stanu na dzień: 31 marca 2021 r. (czyli nie uwzględni urodzonych po i zmarłych przed tą datą).


 Dlaczego robią takie spisy?

Bo zgodnie z zaleceniami ONZ spisy powszechne przeprowadzane są raz na 10 lat (w tym samym czasie), na całym świecie, aby zachować porównywalność danych z poszczególnych krajów. Po prostu mądre głowy chcą wiedzieć na czym stoimy, jaki postęp się dokonał w rozwoju naszego Kraju na przestrzeni ostatniej dekady itp. Dostarczają informacji m.in. o liczbie ludności i jej strukturze demograficznej, społecznej zawodowej, a także na temat gospodarstw domowych i rodzin oraz zasobów mieszkaniowych. Są też jedynym źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo i służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych.

 A dlaczego ja?

1. Bo im więcej osób zostanie spisanych, tym mniejszy błąd statystyczny będziemy mieli. A gdyby tak każdy odmawiał i migał się przed spisem? Dane niepełne to dane do wyrzucenia.
2. Bo musisz, reguluje to sporo ustaw krajowych jak i rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Jeśli odmówisz, mogą nałożyć na ciebie grzywnę do 5 tyś. zł. Jeśli będziesz się wygłupiał i kłamał, będzie jeszcze gorzej...

"Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

art. 56 ustawy o statystyce publicznej

No dobrze, a o co będą mnie pytać?

Ilu nas jest? Jaka jest struktura demograficzna społeczeństwa: wiek, płeć, stan cywilny, narodowość i inne cechy? Kim jesteśmy z wykształcenia i zawodu? Jaka jest nasza aktywność zawodowa? A także jak mieszkamy, czyli np. jaka jest: powierzchnia użytkowa mieszkania? Liczba izb w mieszkaniu? Dominująca forma i źródło ogrzewania? Jak widać całkiem sporo.
Będą też pytać o twoje wyznanie, o to czy jesteś niepełnosprawny, czyli całkiem osobiste sprawy, ale spokojnie, odpowiedzi na te pytania są dobrowolne. Można zaznaczyć odpowiedź: „nie chcę odpowiadać na to pytanie”.

A kogo będą jeszcze, oprócz mnie, spisywać?

Spisowi obowiązkowo podlegają: Polacy zameldowani stale lub czasowo w Polsce, Cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz przebywający w Polsce czasowo (bez względu na to, czy są zameldowani w Polsce czy nie), Polacy, którzy przebywają czasowo za granicą (bez względu na okres przebywania), ale cały czas są zameldowani na pobyt stały w Polsce (nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę).

komputer.jpeg

SPISZ SIĘ !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02