Projekt Szkoła wiodąca

Z przyjemnością informujemy, że jako jedna z dwóch szkół w województwie opolskim, bierzemy udział w projekcie "Szkoła wiodąca 2". Udział w projekcie to odpowiedź naszej szkoły na poszukiwanie środków zaradczych wobec problemów wynikających z długotrwałej izolacji społecznej, ale również potrzeba dostępu do szybkiej pomocy specjalistycznej. W ramach projektu zapraszamy na konsultacje indywidualne, warsztaty grupowe oraz prelekcje. Projekt skierowany jest do uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

 

Program realizowany jest przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu oraz Pracowni Rozwoju Osobistego w Opolu.

21.07.21 1.jpeg

Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02