Rada Rodziców

Numer konta Rady Rodziców: 818884 0004 2001 0000 0332 0001

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem dla rodziców :)

Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02