Ubezpieczenie

Instrukcja w przypadku zgłaszania zdarzeń: 

Proszę wydrukować druk do roszczenia, następnie kompletnie wypełniony druk wraz z dokumentacją medyczną proszę przesyłać w formie skanów na adresy:  oraz  

 

Więcej informacji w zakładce >> Dla Rodziców

Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02