Kurs językowy na Malcie

Kurs językowy rozpoczął się 13 marca. Pierwszego dnia przydzielono kursantów do odpowiednich grup odzwierciedlających poziom zaawansowania lingwistycznego oraz zapoznano nas zarówno z nauczycielami, jak i między sobą. W szkole panowała zawsze spokojna i przyjacielska atmosfera. Grupy były nieliczne, co sprzyjało owocnym konwersacjom i ćwiczeniom.

Szczególnie efektywne jeśli chodzi o naukę języka było połączenie analizy zagadnień gramatycznych z używaniem ich w praktyce podczas konwersacji. Ze względu na zgranie uczestników zajęć, nowe zwroty i konstrukcje momentalnie wchodziły do języka codziennego także po lekcjach, podczas luźnych rozmów. Same konwersatoria po zajęciach płynnie przechodziły w rozmowy prywatne, przez co nie odczuwało się stresu ani napięcia przywodzącego na myśl standardowe szkolenia bądź warsztaty.

  Malta, jako państwo wielokulturowe, turystyczne i różnorodne cywilizacyjnie, posiadające interesującą historię i kulturę, stanowi idealne miejsce dla koneserów poszerzania umiejętności językowych i horyzontów poznawczych. Wszechobecny język angielski, który można nazwać nieoficjalną mową wyspy, pozwalał przełamywać bariery kulturowe z miejscową społecznością, a także licznymi turystami i rezydentami z takich krajów jak Włochy, Niemcy, Francja czy Hiszpania.

  Pobyt na Malcie umożliwiał ubogacenie naukowe poprzez wizyty w ważnych miejscach europejskiej cywilizacji takich jak Valetta, Mdina czy też Sliema. Zwyczaje rodowitych Maltańczyków można było lepiej poznać odwiedzając miejscowości na wschodnim wybrzeżu oraz w południowo-wschodnich stronach wyspy. Niesamowite wrażenia dostarczały ślady najdawniejszych megalitycznych kultur, pozostałości antycznych i arabskich. Wspomniane historyczne symbole kraju – Mdina i Valetta – przybliżają dzięki swym zabytkom historię średniowieczną i nowożytną, obfitującą we wpływy włoskie i angielskie. Zgłębienie kulturowych i etnicznych skutków burzliwej przeszłości Malty można nazwać niesamowitym doświadczeniem intelektualnym, daleko wykraczającym poza ramy zwykłego wyjazdu szkoleniowego.

  Powyższe doświadczenia pozwoliły mi ocenić zarówno kurs językowy, jak i sam pobyt na Malcie jako niezapomniane i owocne przeżycie, które tylko zachęca do dalszego rozwijania umiejętności językowych oraz penetrowania śródziemnomorskich „pereł” kulturowych – co w połączeniu ze sobą może być niezwykle fascynującym procesem.

Krzysztof Adamaszek

1.jpeg 2.jpeg 3.jpeg

 

Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02