Erasmus+

Od 6.09 d0 17.09 2021 brałam udział w kursie metodycznym, odbywającym się we Florencji, w szkole: Europass Teacher Academy. Kurs "The Creative Classroom: Tools and Tips for Language Teachers" był przeznaczony dla nauczycieli języków obcych, chcących wzbogacić swoją wiedzę na temat nowych metod nauczania oraz wykorzystania nowoczesnych technologii na lekcjach. Kurs był prowadzony w formie wykładów i warsztatów przez wykładowców amerykańskich i włoskich. Grupa liczyła 12 nauczycieli  z różnych szkół w Polsce. W trakcie warsztatów od razu wykorzystywaliśmy zdobytą wiedzę, stosując nowo poznane metody. Wykładowcy kładli duży nacisk na komunikację i motywowanie do nauki języków obcych. Braliśmy czynny udział w zajęciach w parach i grupach, wykorzystując nowe zagadnienia i narzędzia cyfrowe. Szkoła we Włoszech zorganizowała wszystkim nauczycielom wycieczkę do znanych miejsc w Toskanii. Pojechaliśmy do Pizy Sieny oraz San Gimignano. Mieliśmy też okazję spróbować typowo włoskich potraw.

Kurs ten był bardzo wartościowy pod względem metodycznym i merytorycznym i jestem pewna, że wykorzystam zdobytą tam wiedzę by urozmaicić moją pracę z uczniami.
 

 

1f.jpeg 2f.jpeg

3f.jpeg 6f.jpeg

5f.jpeg 8f.jpeg

7f.jpeg

Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02