„Erasmus+ wspiera rozwój szkoły”.

W dniu 20.12.2021 r. o godz. 15:30 na łączach Teams odbyła się konferencja metodyczna pod tytułem „Erasmus+ wspiera rozwój szkoły”. Konferencja odbyła się w ramach realizowanego przez szkołę projektu „Uczymy się, by nauczać innych”. Celem konferencji było podzielenie się doświadczeniem zdobytym w podczas realizacji projektu w ramach akcji AK1 –Edukacja Szkolna – Mobilność Edukacyjna oraz efektami uzyskanymi w wyniku realizacji naszego projektu. Konferencja była dedykowana dla nauczycieli z Powiatu Krapkowickiego ale mogli brać w niej również nauczyciele z po za regionu. Początkowo konferencja była planowana jako stacjonarna lecz restrykcje związane z Covid-19 spowodowały o przeprowadzeniu jej w formie online.


Na wstępnie Uczestnicy zostali zapoznani ogólnie z naszym projektem, zasadami pozyskania środków w ramach programu Erasmus+, korzystania z platform internetowych związanych z realizacją projektu, procedurach i organizacją realizowanego projektu. Po tej części zostały przedstawione osoby, które brały udział w projekcie oraz zakres ich udziału w projekcie.


W kolejnej części konferencja była poświęcona efektom jakie umykaliśmy przy realizacji projektu czyli nowoczesnym metodom i formom pracy. Każdy uczestnik biorący udział w konferencji metodycznej przedstawił swoją szkołę i metody, które pozyskał podczas swojej mobilności. Znaczą część metod była oparta na wykorzystywaniu środków, narzędzi związanych z IT ale również opartych na tradycyjnych modelach lecz w sposób istotny zmieniających dotychczasowe podejście do pewnych problemów takich jak aktywacja uczniów na lekcji czy wspierających ich samoocenę. Metody tradycyjne oparte głownie były na modelach teatralnych, gdzie uczniowie mogą odgrywać odpowiednie role zauważając przy tym swoje możliwości jak również szansę na otwarcie się na otoczenie. Nowoczesne metody z wykorzystaniem nagrań, aplikacji, telefonów wykorzystywały narzędzia IT, a nastawione były głównie na samodzielną kontrolę swoich umiejętności i wiedzy przez samego ucznia. Nauczyciele wskazywali, że te metody mogą być wykorzystywane w istotnych częściach lekcji, gdzie potrzebna jest odpowiedź na pytania typu: Co już umiem? Jaki jest moja wiedza na dany temat? Prezentacje te wsparte były również komentarzami dotyczącymi używaniem tych metod podczas lekcji już z uwzględnieniem praktycznego doświadczenia, ponieważ prezentujący nauczyciele już je wykorzystywali w swojej pracy, więc nie było to tylko teoretyczne przekazanie zasad metodycznych ale również dzielenie się zdobytym doświadczeniem.


Konferencję zakończyła prezentacja dotycząca problemów uczestnictwa nauczyciele w mobilności. Wskazano więc na problem poszukiwań szkoły, przygotowania dokumentów związanych z mobilnością, wskazanie opanowania niezbędnych aplikacji związanych z realizacją merytoryczną projektu, jak np. eTwinning, platformy europass.org.pl ale również tych pomocnych przy rezerwacji noclegów, lotów, itp. W tej części zwrócono również uwagę na problemy jakie mogą wystąpić podczas realizacji mobilności zwłaszcza w czasach Covid-19 oraz wskazano na niektóre sposoby rozwiązywania tych problemów.


Konferencję zakończyła krótka dyskusja oraz dzielenie się swoimi spostrzeżeniami przy realizacji mobilności w takich krajach jak: Cypr, Irlandia, Malta, Niemcy i Włochy.

1.jpeg   2.jpeg   3.jpeg    4.jpeg   5.jpeg   6.jpeg   7.jpeg

Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02