підготовчий клас/ Klasa przygotowawcza

Общеобразовательная средняя школа имени Яна Килинского в Крапковицах (Отмэнт) с одобрения правления Крапковицкого повята создает подготовительный класс для учащихся, прибывающих из Украины. Подробная информация по номеру 77 46 632 202. Мы приложим все усилия для того, чтобы молодые люди из Украины нашли у нас не только место для учебы, но и дружеские условия, и сверстников, готовых их поддержать

Liceum Ogólnokształcące imieniem Jana Kilińskiego w Krapkowicach (Otmęt) przy aprobacie organu prowadzącego Powiat Krapkowicki tworzy klasę przygotowawczą dla uczniów przybywających z Ukrainy. Szczegółowe informacje pod nr tel: 77 4663202. Dołożymy wszelkich starań, aby młodzież z Ukrainy znalazła u nas nie tylko miejsce do nauki, ale przyjazne warunki i chętnych do ich wsparcia rówieśników.

277405047_3186336331653097_3922693533714060578_n (2).jpeg

Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02