Medale i odznaczenia

Z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania została uhonorowana Pani Bożena Roszkowiak - nauczyciel języka polskiego. Nagrodę Opolskiego Kuratora Oświaty otrzymała dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego - Pani Iwona Medwid.

Gratulujemy!

Opublikował: Grzegorz Podsiadło     Data publikacji: 14-10-2013 18:08
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02