Odpowiedzialność karna nieletniego

W dzisiejszym spotkaniu udział wzięli uczniowie klasy I Gimnazjum. Miało ono na celu uzmysłowić uczniom, iż w swoich negatywnych działaniach nie są bezkarni, a świadomość odpowiedzialności za swoje czyny powinna być skutecznym hamulcem w codziennym zachowaniu w środowisku rówieśniczym.

W styczniu planowana jest wizyta naszych uczniów na Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach, gdzie będą mogli zapoznać się z pracą policjanta.
 

Kolejne spotkania na temat odpowiedzialności karnej nieletniego, tym razem dla uczniów klas I Liceum Ogólnokształcącego,odbędą się jeszcze w  październiku.

zdjęcie(4).jpeg

Opublikował: Grzegorz Podsiadło     Data publikacji: 15-10-2013 18:22
Modyfikował: Grzegorz Podsiadło   |  Data modyfikacji: 15-10-2013 18:22
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02