Logowanie do naszego LO na stronie opolskie.edu.com.pl możliwe jest do dnia 22.06! Zapraszamy!

Konkurs Barwy Wolontariatu Edycja 2013

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL oraz Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce, zapraszają do udziału w konkursie adresowanym do wolontariuszy/wolontariuszek oraz organizacji i placówek współpracujących z wolontariuszami.

Jest to już trzynasta edycja konkursu, który stwarza okazję, aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom i wolontariuszkom, na co dzień współpracującym z organizacjami, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi. Organizując Konkurs, zależy nam, aby pokazać wielobarwność działań społecznych i aktywność wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego.

DOCRegulamin konkursu.doc

DOCFormularz zgłoszeniowy.doc

Informacje dodatkowe u p.pedagog.

Opublikował: Grzegorz Podsiadło     Data publikacji: 17-10-2013 16:39
  |  Data modyfikacji: 17-10-2013 16:46
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02