Jak przygotować się do matury z wiedzy o społeczeństwie

 http://blogiceo.nq.pl/maturazwosu/category/edukacja-obywatelska-w-szkolach-ponadgimnazjalnych/

 

Opublikował: Grzegorz Podsiadło     Data publikacji: 22-10-2013 15:14
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02