Warsztaty dla Rodziców - O narkotykach bez histerii

Dostępność do środków psychoaktywnych stwarza realne zagrożenie dla zdrowia i życia Państwa dzieci, a naszych uczniów, dlatego tym bardziej należy podejmować tematykę sięgania przez młodzież po rozmaite używki.

Podczas spotkania Rodzice uzyskali informacje dotyczące m.in.:
* objawów uzależnienia,
* rodzajów uzależnienia,
* wzorów używania,
* substancji psychoaktywnych aktualnie popularnych w środowiskach młodzieżowych,
* wskazówek jak rozmawiać z młodym zwolennikiem ideologii pronarkotykowej,
* wskazówek jak postępować z dzieckiem, które zaczęło eksperymentować z lekami i narkotykami.

Na stronie internetowej szkoły w zakładce STREFA RODZICA, dostępne są ważne informacje dotyczące powyższego zagadnienia.


spotkanie terapeuty uzaleznień z rodzicami.jpeg

Opublikował: Grzegorz Podsiadło     Data publikacji: 03-11-2013 15:06
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02