Ciąg dalszy o odpowiedzialności karnej nieletniego

Jak co roku spotkanie miało na celu uzmysłowić uczniom, iż w swoich negatywnych działaniach nie są bezkarni, a świadomość odpowiedzialności za swoje czyny powinna być skutecznym hamulcem w codziennym zachowaniu w środowisku rówieśniczym.

Podczas zajęć poinformowano młodzież o możliwości uzyskania wsparcia przez osoby, które zostały poszkodowane w związku z ujawnionymi wykroczeniami lub przestępstwami. Poruszono również tematykę związaną z konsekwencjami zdrowotnymi oraz prawnymi wynikającymi ze spożywania przez młode osoby alkoholu oraz narkotyków.

spotkanie z policjantem LO.jpeg

Opublikował: Grzegorz Podsiadło     Data publikacji: 05-11-2013 19:03
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02