Drzwi Otwarte LO - 22.05.2018, godzina 12.00 - więcej w zakładce REKRUTACJA ! Zapraszamy!

Spotkania z rodzicami

Opublikował: Grzegorz Podsiadło     Data publikacji: 30-08-2013 14:14
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02