Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka jest dla nas okazją, aby zastanowić się jaka jest skala zjawiska łamania praw człowieka i czego ono dotyczy. Do takiej refleksji zachęciły nas uczennice klasy IIIA, które na szkolnym korytarzu przygotowały krótką informację na wyżej wspomniany temat. Po szkole porozwieszały również kartki z najważniejszymi prawami, które posiada każdy z nas.

Warto wiedzieć...
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka obchodzony jest 10 grudnia w rocznicę podpisania w 1948 r. przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która stała się podstawowym źródłem międzynarodowych aktów chroniących prawa człowieka.

W Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka zapisano najważniejsze prawa przysługujące wszystkim ludziom, niezależnie od płci, rasy, wyznania i korzeni kulturowych: prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego i nauki; prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo wolności opinii i jej wyrażania; prawo ubiegania się o azyl i korzystania z niego w razie prześladowania; zakaz zastraszania, torturowania i stosowania niewolnictwa; prawo do życia w godziwych warunkach materialnych
.

Prawa czlowieka.jpeg

Opublikował: Grzegorz Podsiadło     Data publikacji: 11-12-2013 15:41
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02