W dniu 25.04.2019r. zapraszamy na Drzwi Otwarte LO!

Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka jest dla nas okazją, aby zastanowić się jaka jest skala zjawiska łamania praw człowieka i czego ono dotyczy. Do takiej refleksji zachęciły nas uczennice klasy IIIA, które na szkolnym korytarzu przygotowały krótką informację na wyżej wspomniany temat. Po szkole porozwieszały również kartki z najważniejszymi prawami, które posiada każdy z nas.

Warto wiedzieć...
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka obchodzony jest 10 grudnia w rocznicę podpisania w 1948 r. przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która stała się podstawowym źródłem międzynarodowych aktów chroniących prawa człowieka.

W Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka zapisano najważniejsze prawa przysługujące wszystkim ludziom, niezależnie od płci, rasy, wyznania i korzeni kulturowych: prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego i nauki; prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo wolności opinii i jej wyrażania; prawo ubiegania się o azyl i korzystania z niego w razie prześladowania; zakaz zastraszania, torturowania i stosowania niewolnictwa; prawo do życia w godziwych warunkach materialnych
.

Prawa czlowieka.jpeg

Opublikował: Grzegorz Podsiadło     Data publikacji: 11-12-2013 15:41
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02