Spotkanie wychowawców z rodzicami oraz świąteczna kawiarenka - 12.12.2018 godzina 17.15. Zapraszamy!

Stypendyści i stypendia

Opublikował: Grzegorz Podsiadło     Data publikacji: 17-12-2013 19:10
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02