Drzwi Otwarte LO - 22.05.2018, godzina 12.00 - więcej w zakładce REKRUTACJA ! Zapraszamy!

Stypendyści i stypendia

Opublikował: Grzegorz Podsiadło     Data publikacji: 17-12-2013 19:10
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
47-303 Krapkowice | ul. Ks. F. Duszy 7 | tel. 77 466 32 02